All posts tagged architectuur

Werkomstandigheden

In de game industrie in Amerika zijn een aantal vrouwen van game ontwikkelaars die werken bij Rockstar (bekend van Grand Theft Auto) in opstand gekomen tegen de zware werkomstandigheden. Zie tweakers.net. De vrouwen betogen in een brief aan de directie dat hun mannen geregeld weken van 70 uur maken waarbij 12 uur per dag werken en werken op zaterdag geen uitzonderingen zijn. Zij menen zelfs dat de druk op de werknemers steeds hoger opgevoerd wordt door de directie.

Maar 70 uur per week en werken in het weekend ( en twaalf uur per dag) klinkt voor een architect wel heel bekend in de oren. Het is vrij gewoon bij grote (lees: bekende) bureaus dat de werknemers bijna als slaven behandeld worden. Toch heb ik nog nooit gehoord van een vergelijkbaar initiatief van vrouwen van architecten. hebben architecten geen vrouwen? Zijn architecten misschien zo gebrand op die ene kans om zelf beroemd te worden dat zij nooit klagen? Of zijn de vrouwen misschien blij dat hun man nooit thuis is?

Volgens Tweakers.net is het niet de eerste keer dat dit gebeurd. Al in 2004 is EA veroordeeld tot het betalen van miljoenen aan haar werknemers die EA veel te hard liet werken.

 

Wallhouse voor beginners; Het praktische nut van een theoretisch model

img_0990

Het begon met de trap. Die loopt niet lekker, de trede is te hoog. Zou dat komen omdat het Wallhouse op een grotere schaal is uitgevoerd dan oorspronkelijk bedacht en getekend? Ook de afwerking deed mij twijfelen. Daar was iets mee. Raamstijlen hadden beter achter de kolommen weggewerkt kunnen worden en ook de ‘wall’ had aan kracht gewonnen als de materialisering maar doorgezet was. En de hoeveelheid duivenpoep op het Wallhouse is vast nooit de bedoeling geweest van Hejduk. Doen deze fouten afbreuk aan het ontwerp? Of wordt het hier alleen maar ‘echter’ van?

Read more…

Maximum Security City

cctv-foto


Any society that would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and lose both. – Benjamin Franklin

Technology is a queer thing. It brings you great gifts with one hand, and it stabs you in the back with the other. – C.P. Snow

Kiezen we voor het stoere betonblok, het gietijzeren barokke bankje waar een vrachtwagen tegenaan kan rijden of laten we een hip bureau een gestileerd paaltje ontwerpen? Eigenlijk doet het er niet toe en is het slechts een kwestie van stijl. Als directe reactie op 9/11 worden gebouwen met verhoogd risico omgebouwd tot fort. Muren, hekken, paaltjes en afzettingen sluiten gebouwen van de omgeving af. Kostbare publieke ruimte gaat zo verloren. De betonblokken zijn de meest besproken exponenten van deze fortificatie. De effecten hiervan blijven echter beperkt tot de directe omgeving; de ingrepen veranderen de samenleving niet wezenlijk en zijn bovendien omkeerbaar.
De antiterreurmaatregelen die geen direct zichtbare gevolgen hebben, zijn veel bepalender voor de maatschappij. Deze ingrepen zijn overal van kracht en hebben een permanent karakter. Ze zijn bedoeld om vroegtijdig terroristen op te sporen en om aanslagen te voorkomen. Deze maatregelen gaan gepaard met uitbreiding van de bevoegdheden van de staat, die mensen in de gaten houdt terwijl zij nog geen strafbare feiten gepleegd hebben, die burgers het gebruik van de openbare ruimte ontzegt. Deze juridische aanpassingen gaan vergezeld met de inzet van nieuwe technologieën om dit vroegtijdig opsporen, volgen en ingrijpen mogelijk te maken. De rol en vormgeving van de publieke ruimte verandert en gebruikers worden gedegradeerd tot consumenten. Het artikel beschrijft deze veranderingen en geeft een aanzet voor nieuwe oplossingen die de stad versterken.

Read more…

Een station van 150 miljoen euro

Amsterdam Bijlmer Station

Na 10 jaar bouwen en 150 miljoen euro heeft Amsterdam een nieuw en indrukwekkend station erbij in Amsterdam Zuidoost. De eerste van een nieuwe generatie stations die de komende jaren in Nederland wordt opgeleverd.

Amsterdam Zuidoost moet uitgroeien tot een nieuw centrum van Amsterdam. Grote recreatieve programma’s die niet in de binnenstad passen, zoals de ArenA, de Heineken Music Hall en een meubelboulevard worden in dit stadsdeel geconcentreerd. Het oude Bijlmerstation uit 1976 met een nauwe onderdoorgang en twee perrontjes paste niet in deze visie. In 1998 werd de spoorverdubbeling (tussen Utrecht en Amsterdam) en aanleg van de Utrechtboog dan ook aangegrepen om een nieuw en opvallend station te realiseren. Een station dat ook de extra bezoekersaantallen aan kan.

Het ontwerp van Grimshaw Architects (architect Neven Sidor) en ARCADIS Architecten (architect Jan van Belkum) laat zich eenvoudig beschrijven. Het station bestaat uit Read more…

Rotterdam Decentraal

Rotterdam Decentraal

De bouw van het nieuwe centraal station van Rotterdam is vorige week officieel van start gegaan met de sluiting van het oude station. Maar is de sloop van het oude en de bouw van het nieuwe een reden om een traan te laten? Volgens Tim de Boer niet, hij geniet van het tijdelijke station ‘Rotterdam Decentraal’.

Aan de blauwe blokkendozen kan je al zien dat we hier met een bijzonder werk te maken hebben. Zo radicaal dat geen architect het had kunnen bedenken. De verschillende functies die je normaal in het station aantreft, zijn uit elkaar getrokken en over het gehele stationsgebied verspreid. Op het voorplein zijn de meeste functies gehuisvest. Er is een muziekblok, een Burger King-blok en, naast de verbindingstunnel, een groot, vier verdiepingen tellend hoofdblok van de NS zelf. Ook aan de noordzijde van de tunnel staat  Read more…

Verder kost het ons niets? Het onderzoekslab ontleed.

Aan het begin van de zomer aangekondigd in een preambule en nu eindelijk uitgewerkt en geopend voor deelname, het antwoord van de Rijksbouwmeester op de crisis: het Onderzoekslab voor (talentvolle) ontslagen ontwerpers. Het Lab biedt hen de mogelijkheid inhoudelijk betrokken te blijven bij het vak; ze doen onderzoekservaring op én werken aan opgaven die van belang zijn voor ons allemaal. Wat betekent het Onderzoekslab in een markt waar de zelfstandigheid van de architect als onafhankelijk ruimtelijk denker al langer onder druk staat?

Laten we met het goede nieuws beginnen, er zijn ook hardwerkende (jonge) architecten die ondanks de crisis zelf werk zoeken, onderzoek starten en zelfs nu hun eigen bureau oprichten, maar daar gaat dit artikel niet over. Want wat doet de Rijksbouwmeester om deze groep durfals te ondersteunen? Zij richt een vrijwilligersorganisatie op die gratis en voor bijna niets ruimtelijke adviezen geeft. In deze tijd is de architect de enige die – uit liefde voor het vak nemen we maar aan – zichzelf aanbiedt om gratis te komen werken. En dat terwijl het Rijk al 2.500.000.000 euro beschikbaar heeft gesteld om de bouwsector de crisis door te helpen en mogelijk wordt dit bedrag nog hoger. Hoeveel van dit geld vloeit er naar de ontwerper? Via het Onderzoekslab in ieder geval niets.

Uit de nu bekend gemaakte zeven onderzoekslabs (zie www.Nederlandwordtanders.nl) blijkt dat in het Lab zeer concrete opgaven worden uitgezocht die makkelijk door bureaus hadden kunnen worden uitgevoerd. Maar ja, dat is duur en die 2,5 miljard van het rijk kan de opdrachtgever wel beter besteden. Of zoals de wethouder financiën van Nagele –één van de onderzoekslocaties in het Lab- het formuleert: ‘Het gaat om een team van tien mensen die er fulltime aan werken. Wij moeten zorgen voor huisvesting, een ingericht kantoor en de eindpublicatie. Verder kost het ons niets.’ . Hij vervolgt: ‘Een buitenkans, goed voor Nagele en een stuk voordeliger’.

Het Lab ontslaat de opdrachtgever – maakt niet uit of het een gemeente, rijk, corporatie of particulier is – van de plicht om de ontwerper als serieuze partij te zien. Ze hoeven alleen maar te verwijzen naar het Lab om aan te tonen dat ruimtelijke adviezen niks hoeven te kosten. Maar talent en kennis behoor je te belonen. Als overheid dien je daar gewoon voor te betalen, ook in tijden van crisis. Het bieden van onderzoekservaring en vrijwilligerswerk voor twee dagen in de week gedurende drie maanden met behoud van uitkering is veel te mager.

De grote vraag is wat de Rijksbouwmeester op de langere termijn met het Onderzoekslab wil bereiken. Het Lab rekt vooral tijd. Fundamentele problemen in de architectenbranche, zoals rond de toepassing van de Europese aanbesteding, worden niet opgelost. De crisis toont aan dat de door de overheid en marktsector afgedwongen specialisatie – onder andere via de strenge referentie eisen in de aanbestedingen – de ontwerpsector zeer kwetsbaar heeft gemaakt. Daarnaast zijn omzeteisen vaak zo streng dat klein bureaus helemaal geen opdrachten meer kunnen krijgen. De zo geroemde jonge architecten krijgen dus niet eens de kans zich te bewijzen. En ook in het Onderzoekslab komen zij er bekaaid van af. Jonge ontwerpers worden in het Lab meegenomen in een veilige auto, maar hebben geen enkele invloed op de bestemming, de snelheid en de medepassagiers.

Andere opties om architecten te ondersteunen en de sector te versterken zijn er genoeg. Je kan bijvoorbeeld volwassen opdrachtgeverschap stimuleren. Door als overheid een deel van de kosten van reguliere opdrachten te vergoeden kan het talent bij de bureaus blijven werken. Tegelijk devalueer je de waarde van het vak niet. In dit systeem kan je daarnaast allerlei regels en verdeelsleutels verzinnen om opdrachtgevers te stimuleren met kleine bureaus te werken. Zo werk je meteen aan verjonging van de branche.

Tegelijk met het helpen van bestaande bureaus kan de overheid de eigen initiatieven van talentvolle ontwerpers ondersteunen. Sinds de jaren ’80 is er immers een complete infrastructuur voor ontwerpers ingericht. Die functioneert nog steeds. Er zijn prijzen, subsidiemogelijkheden en stipedia. Verruim gedurende de crisis de mogelijkheden binnen dit systeem en geef de jongere generatie de kans om te bewijzen dat ze ook echt de toekomst hebben. Dat is eng, maar talent zoekt zijn eigen weg wel. Laat ontslagen ontwerpers dus zelf bepalen welke onderwerpen zij belangrijk vinden, wat ze willen onderzoeken, met wie ze dat doen en hoe ze dat willen doen. Bij de volgende crisis staan zij dan niet weer te wachten tot de Rijksbouwmeester in haar auto de kinderen komt ophalen. De ontwerpers rijden dan zelf wel.

Op ARCHINED  mag je reageren. Geef ook je mening daar.

http://www.archined.nl/opinie/verder-kost-het-ons-niets-het-onderzoekslab-ontleed/

lees de reactie van de rijksbouwmeester op:

http://www.archined.nl/opinie/verder-kost-het-ons-niets-het-onderzoekslab-ontleed-een-reactie-van-de-rijksbouwmeester/

 

We rule this city

werulethiscity2_web

In het kader van de Dag van de Architectuur 2008 heeft Stroom Den Haag een boekje uitgebracht over macht en de stad. Aan de hand van verschillende soorten macht en bijbehorende projecten wordt een beeld geschetst van de invloed van deze machten op de gebouwde omgeving. Voor de publicatie heb ik renderingen en artist impressions opgevraagd van de verschillende projecten. In het boekje is nu duidelijk te zien hoe bij verschillende projecten deze beeldvormig een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van de verschillende projecten.

De opgenomen artist impressions zijn een klein onderdeel van het onderzoek dat ik momenteel aan het doen ben naar het waarheidsgehalte van de rendering.

English:

“We rule this city” is a publication made by Stroom Den Haag. I had the honour to contribute part of the research i am conducting on the role of artist impressions in the public debat about proposed projects. In the publication a slection of projects is shown from conception, rendering till the built form.

The publication is only available in dutch.