All posts in Nederlands

Top 25 property NL

In deze elfde lijst is het totale opgeleverde volume aan commercieel vastgoed  (voornamelijk kantoren, hotels, winkels) ongeveer gelijk gebleven aan vorig jaar. Ook nu is er door de top 25 architectenbureaus ongeveer 650.000 m2 bruto vloeroppervlak gerealiseerd.

Een groot deel betreft het hier ombouw van de bestaande voorraad. Het valt op hoe weinig van de ongeveer 330.000 m2 kantoren nieuwbouw betreft. Pas op de zevende plaats staat er een bureau met twee volledige nieuwe kantoren in de lijst. Read more…

website-tim

Fictieve Kabelbanen in Nederland: tussenstand – 43 stuks

Het onderzoek is in een nieuw jasje gegoten op https://www.timdeboer.org/?p=1735. Hier vind je de allerlaatste updates in een handig doorzoekbaar format.

Laatste update: 10-8-2016

Eens in de zoveel tijd weet je zeker dat het gebeurd. Op zoek naar een schoon en duurzaam alternatief openbaar vervoerssysteem dat tegelijkertijd aantrekkelijk is voor toeristen komt men uit bij de kabelbaan; Het wondermiddel. ( lees ook de Mock-atorial in Leegstand Leeft) 

Negen van de tien keer hoor je er, na het opperen van het idee, nooit meer van. Vandaar deze doorlopende poging voor het vastleggen van deze fictieve kabelbanen. Bekijk ze ook op Google Maps.

Eindhoven (2016)
Twee architecten uit Eindhoven stellen voor de Strijp met het station te verbinden. Veel mooie plaatjes, weinig businesscase. En ook niet gekozen door de jury. Read more…

HAACS 4

De nieuwe HAACS: De nieuwe architect en zijn bureau, mooie fotografie, Van Klingeren/Deleu en alles over het gemeentelijke vastgoedstrategieën en het ontbreken daarvan ( en meer). Lezen dus.

De tapijtplint

Deze plint zal sommigen wel bekend voorkomen. In hotels met een budgetstatus is er bij de bouw geen geld voor plinten van vast materiaal. Niet getreurd, er zijn altijd nog tapijt-plinten. Deze kan je om elke hoek vouwen en vervolgens vast nieten.

 

Wallhouse voor beginners; Het praktische nut van een theoretisch model

img_0990

Het begon met de trap. Die loopt niet lekker, de trede is te hoog. Zou dat komen omdat het Wallhouse op een grotere schaal is uitgevoerd dan oorspronkelijk bedacht en getekend? Ook de afwerking deed mij twijfelen. Daar was iets mee. Raamstijlen hadden beter achter de kolommen weggewerkt kunnen worden en ook de ‘wall’ had aan kracht gewonnen als de materialisering maar doorgezet was. En de hoeveelheid duivenpoep op het Wallhouse is vast nooit de bedoeling geweest van Hejduk. Doen deze fouten afbreuk aan het ontwerp? Of wordt het hier alleen maar ‘echter’ van?

Read more…

Maximum Security City

cctv-foto


Any society that would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and lose both. – Benjamin Franklin

Technology is a queer thing. It brings you great gifts with one hand, and it stabs you in the back with the other. – C.P. Snow

Kiezen we voor het stoere betonblok, het gietijzeren barokke bankje waar een vrachtwagen tegenaan kan rijden of laten we een hip bureau een gestileerd paaltje ontwerpen? Eigenlijk doet het er niet toe en is het slechts een kwestie van stijl. Als directe reactie op 9/11 worden gebouwen met verhoogd risico omgebouwd tot fort. Muren, hekken, paaltjes en afzettingen sluiten gebouwen van de omgeving af. Kostbare publieke ruimte gaat zo verloren. De betonblokken zijn de meest besproken exponenten van deze fortificatie. De effecten hiervan blijven echter beperkt tot de directe omgeving; de ingrepen veranderen de samenleving niet wezenlijk en zijn bovendien omkeerbaar.
De antiterreurmaatregelen die geen direct zichtbare gevolgen hebben, zijn veel bepalender voor de maatschappij. Deze ingrepen zijn overal van kracht en hebben een permanent karakter. Ze zijn bedoeld om vroegtijdig terroristen op te sporen en om aanslagen te voorkomen. Deze maatregelen gaan gepaard met uitbreiding van de bevoegdheden van de staat, die mensen in de gaten houdt terwijl zij nog geen strafbare feiten gepleegd hebben, die burgers het gebruik van de openbare ruimte ontzegt. Deze juridische aanpassingen gaan vergezeld met de inzet van nieuwe technologieën om dit vroegtijdig opsporen, volgen en ingrijpen mogelijk te maken. De rol en vormgeving van de publieke ruimte verandert en gebruikers worden gedegradeerd tot consumenten. Het artikel beschrijft deze veranderingen en geeft een aanzet voor nieuwe oplossingen die de stad versterken.

Read more…

De Binckhorst: werkelijke ambitie of hysterische impressie?

impression park - oma and others

Onlangs [ in 2008 ] presenteerde OMA een visie op de vernieuwing van het Haagse bedrijventerrein Binckhorst. Tijdens een publiek debat, waarbij de gemeente -en OMA- overigens schitterde door afwezigheid, was nog niet iedereen even enthousiast.

Artist impressions beheersten op 18 februari het debat over de nieuwe Haagse Binckhorst. Zoals columnist Julius Pasgeld het in een haarscherpe column stelde: “In de vernieuwde Binckhorst zullen de gebouwen transparant grijs zijn, is het altijd lente en hebben de werknemers de hele dag lunchpauze”.

Read more…

Een station van 150 miljoen euro

Amsterdam Bijlmer Station

Na 10 jaar bouwen en 150 miljoen euro heeft Amsterdam een nieuw en indrukwekkend station erbij in Amsterdam Zuidoost. De eerste van een nieuwe generatie stations die de komende jaren in Nederland wordt opgeleverd.

Amsterdam Zuidoost moet uitgroeien tot een nieuw centrum van Amsterdam. Grote recreatieve programma’s die niet in de binnenstad passen, zoals de ArenA, de Heineken Music Hall en een meubelboulevard worden in dit stadsdeel geconcentreerd. Het oude Bijlmerstation uit 1976 met een nauwe onderdoorgang en twee perrontjes paste niet in deze visie. In 1998 werd de spoorverdubbeling (tussen Utrecht en Amsterdam) en aanleg van de Utrechtboog dan ook aangegrepen om een nieuw en opvallend station te realiseren. Een station dat ook de extra bezoekersaantallen aan kan.

Het ontwerp van Grimshaw Architects (architect Neven Sidor) en ARCADIS Architecten (architect Jan van Belkum) laat zich eenvoudig beschrijven. Het station bestaat uit Read more…

Rotterdam Decentraal

Rotterdam Decentraal

De bouw van het nieuwe centraal station van Rotterdam is vorige week officieel van start gegaan met de sluiting van het oude station. Maar is de sloop van het oude en de bouw van het nieuwe een reden om een traan te laten? Volgens Tim de Boer niet, hij geniet van het tijdelijke station ‘Rotterdam Decentraal’.

Aan de blauwe blokkendozen kan je al zien dat we hier met een bijzonder werk te maken hebben. Zo radicaal dat geen architect het had kunnen bedenken. De verschillende functies die je normaal in het station aantreft, zijn uit elkaar getrokken en over het gehele stationsgebied verspreid. Op het voorplein zijn de meeste functies gehuisvest. Er is een muziekblok, een Burger King-blok en, naast de verbindingstunnel, een groot, vier verdiepingen tellend hoofdblok van de NS zelf. Ook aan de noordzijde van de tunnel staat  Read more…

Load More