All posts tagged crisis

Twitter en meer

  • Nu bezig in het boek Wolk777 van Blauwhof en Verbaan. Het is een met vaart geschreven boek over macro economie en de rol van crisis daarin. Inmiddels heb ik het boek uit. Het geeft een mooi en fascinerend inzicht in een economie waarin geld verdienen met geld het enige doel is. Op bepaalde momenten scheert het boek langs de bouw- en vastgoedsector die bijna net zo erg gebaseerd zijn op eeuwige groei. (zoals de zogenaamd eeuwig stijgende huizenprijzen). Dat moet anders. Maar hoe? In ieder geval niet als in Florida (de staat waar iedereen makelaar is), waar niet alleen de economie ingestort is, maar ook de overheid, want die was / is afhankelijk van groei en migratie van mensen naar de staat toe. Nu er meer mensen weggaan dan er bij komen stort alles is en is er geen geld meer voor de elementaire diensten als brandweer en politie. Hele wijken zijn spookstad geworden.
  • OMA naast Den Haag Centraal: Volgens de stukken wilde B&W wel wat tientallen miljoenen investeren in het project, maar de raad dus niet. #
  • ontwikkelaar Eurocommerce wil OMA gebouw den haag alleen bouwen als gemeente 12500 m2 afneemt als er binnen een jaar geen andere huurder is. De gemeenteraad is ook niet op haar achterhoofd gevallen. Nu ja zeggen tegen deze financiele constructie kost tientallen miljoenen waarvan het terugverdienen wel ingecalculeerd is maar hoogst onzeker, want afhankelijk van de markt. En dat alles om 1,4 miljoen rijkssubsidie te krijgen (maar dan moet wel voor 1 mei de eerste werkzaamheden starten.).Norder wilde de gemeente wel 1/9 van het gebouw laten kopen om daar in et ergste geval wat gemeentediensten in onder te brengen. Nadat het natuurlijk voor 10 miljoen turnkey is opgeleverd. Volgens de gemeentestukken ging de deal met Eurocommerce alleen door bij een direct ja van de gemeenteraad. Zie ook de gemeentestukken.


Verder kost het ons niets? Het onderzoekslab ontleed.

Aan het begin van de zomer aangekondigd in een preambule en nu eindelijk uitgewerkt en geopend voor deelname, het antwoord van de Rijksbouwmeester op de crisis: het Onderzoekslab voor (talentvolle) ontslagen ontwerpers. Het Lab biedt hen de mogelijkheid inhoudelijk betrokken te blijven bij het vak; ze doen onderzoekservaring op én werken aan opgaven die van belang zijn voor ons allemaal. Wat betekent het Onderzoekslab in een markt waar de zelfstandigheid van de architect als onafhankelijk ruimtelijk denker al langer onder druk staat?

Laten we met het goede nieuws beginnen, er zijn ook hardwerkende (jonge) architecten die ondanks de crisis zelf werk zoeken, onderzoek starten en zelfs nu hun eigen bureau oprichten, maar daar gaat dit artikel niet over. Want wat doet de Rijksbouwmeester om deze groep durfals te ondersteunen? Zij richt een vrijwilligersorganisatie op die gratis en voor bijna niets ruimtelijke adviezen geeft. In deze tijd is de architect de enige die – uit liefde voor het vak nemen we maar aan – zichzelf aanbiedt om gratis te komen werken. En dat terwijl het Rijk al 2.500.000.000 euro beschikbaar heeft gesteld om de bouwsector de crisis door te helpen en mogelijk wordt dit bedrag nog hoger. Hoeveel van dit geld vloeit er naar de ontwerper? Via het Onderzoekslab in ieder geval niets.

Uit de nu bekend gemaakte zeven onderzoekslabs (zie www.Nederlandwordtanders.nl) blijkt dat in het Lab zeer concrete opgaven worden uitgezocht die makkelijk door bureaus hadden kunnen worden uitgevoerd. Maar ja, dat is duur en die 2,5 miljard van het rijk kan de opdrachtgever wel beter besteden. Of zoals de wethouder financiën van Nagele –één van de onderzoekslocaties in het Lab- het formuleert: ‘Het gaat om een team van tien mensen die er fulltime aan werken. Wij moeten zorgen voor huisvesting, een ingericht kantoor en de eindpublicatie. Verder kost het ons niets.’ . Hij vervolgt: ‘Een buitenkans, goed voor Nagele en een stuk voordeliger’.

Het Lab ontslaat de opdrachtgever – maakt niet uit of het een gemeente, rijk, corporatie of particulier is – van de plicht om de ontwerper als serieuze partij te zien. Ze hoeven alleen maar te verwijzen naar het Lab om aan te tonen dat ruimtelijke adviezen niks hoeven te kosten. Maar talent en kennis behoor je te belonen. Als overheid dien je daar gewoon voor te betalen, ook in tijden van crisis. Het bieden van onderzoekservaring en vrijwilligerswerk voor twee dagen in de week gedurende drie maanden met behoud van uitkering is veel te mager.

De grote vraag is wat de Rijksbouwmeester op de langere termijn met het Onderzoekslab wil bereiken. Het Lab rekt vooral tijd. Fundamentele problemen in de architectenbranche, zoals rond de toepassing van de Europese aanbesteding, worden niet opgelost. De crisis toont aan dat de door de overheid en marktsector afgedwongen specialisatie – onder andere via de strenge referentie eisen in de aanbestedingen – de ontwerpsector zeer kwetsbaar heeft gemaakt. Daarnaast zijn omzeteisen vaak zo streng dat klein bureaus helemaal geen opdrachten meer kunnen krijgen. De zo geroemde jonge architecten krijgen dus niet eens de kans zich te bewijzen. En ook in het Onderzoekslab komen zij er bekaaid van af. Jonge ontwerpers worden in het Lab meegenomen in een veilige auto, maar hebben geen enkele invloed op de bestemming, de snelheid en de medepassagiers.

Andere opties om architecten te ondersteunen en de sector te versterken zijn er genoeg. Je kan bijvoorbeeld volwassen opdrachtgeverschap stimuleren. Door als overheid een deel van de kosten van reguliere opdrachten te vergoeden kan het talent bij de bureaus blijven werken. Tegelijk devalueer je de waarde van het vak niet. In dit systeem kan je daarnaast allerlei regels en verdeelsleutels verzinnen om opdrachtgevers te stimuleren met kleine bureaus te werken. Zo werk je meteen aan verjonging van de branche.

Tegelijk met het helpen van bestaande bureaus kan de overheid de eigen initiatieven van talentvolle ontwerpers ondersteunen. Sinds de jaren ’80 is er immers een complete infrastructuur voor ontwerpers ingericht. Die functioneert nog steeds. Er zijn prijzen, subsidiemogelijkheden en stipedia. Verruim gedurende de crisis de mogelijkheden binnen dit systeem en geef de jongere generatie de kans om te bewijzen dat ze ook echt de toekomst hebben. Dat is eng, maar talent zoekt zijn eigen weg wel. Laat ontslagen ontwerpers dus zelf bepalen welke onderwerpen zij belangrijk vinden, wat ze willen onderzoeken, met wie ze dat doen en hoe ze dat willen doen. Bij de volgende crisis staan zij dan niet weer te wachten tot de Rijksbouwmeester in haar auto de kinderen komt ophalen. De ontwerpers rijden dan zelf wel.

Op ARCHINED  mag je reageren. Geef ook je mening daar.

http://www.archined.nl/opinie/verder-kost-het-ons-niets-het-onderzoekslab-ontleed/

lees de reactie van de rijksbouwmeester op:

http://www.archined.nl/opinie/verder-kost-het-ons-niets-het-onderzoekslab-ontleed-een-reactie-van-de-rijksbouwmeester/