Kort nieuws & commentaar: 2010-05-09

  • Stichting De Stad vraagt ontwerpbureaus die mee willen doen aan een onderzoek naar infrastructurele knopen. vergoeding bij selectie 10.000€ . Onderzoeksvraag en andere informatie over het onderzoek van Stichting de Stad op http://bit.ly/9CAUdi. Stichting De Stad organiseert een vergelijkend onderzoek naar de infrastructurele knopen in Dordrecht en omgeving. Zij vraagt geinteresseerde ontwerpbureaus zich te melden om in aanmerking te komen voor een studieopdracht ter waarde van 10.000 € naar een van de geselecteerde knopen. Op 18 juni 2010 vindt er in Dordrecht een startsymposium plaats waarin de verschillende knopen door Stichting De Stad worden toegelicht. Tot 25 juni kunnen de geïnteresseerde bureaus zich inschrijven voor het uitwerken van die knopen. Meer informatie op de website van Stichting De Stad.
  • Straks sinds lange tijd naar Lelystad. Kijken bij de inzendingen voor het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer.http://bit.ly/bfWBVO. Ik werk op dit moment aan een tekst over de prijsvraag en prijsvragen in het algemeen.