Ontwikkelingen Dreven Gaarden Zichten – een politieke analyse

Op 15 juli 2021 sprak de Haagse gemeenteraad over de nota’s van uitgangspunten voor de buurten Dreven Gaarden en Zichten in Den Haag Zuidwest. Het college wil samen met woningcorporatie Staedion en bouwbedrijf Heijmans bijna 2000 woningen slopen, een beschermd stadsgezicht intrekken en 5500 nieuwe woningen bouwen.

PVDA wethouder neemt TGV naar de uitvoering. 

Volgens de wethouder is het nu helemaal rond en gaan de plannen door. Het is echter belangrijk om te onthouden dat er op 15 juli helemaal niet over de plannen gestemd is. Pas als er een raadsvoorstel is met de financiële onderbouwing zal de gemeenteraad hierover stemmen. Tegelijkertijd zijn er nog veel andere stappen die nog genomen moeten worden. Er komt nog een MER ( milieueffectrapportage ) waarin het toevoegen van zoveel nieuwe woningen in Zuidwest wordt onderzocht, de grondexploitatie moet nog worden opgesteld en goedgekeurd en vervolgens mogen er pas actiegebieden worden aangewezen. Dan volgt de aanpassing van het bestemmingplan.

Ondertussen zijn er nog verschillende momenten waar er protest mogelijk is, en acties – ook juridisch – kunnen. Terug naar de raad van 15 juli.

Fel debat

Het debat was nog feller dan in de commissie. Waar wij  – en andere oppositiepartijen – betogen dat renovatie mogelijk is, en beter voor de huidige bewoners ging de coalitie erin met “niet meer te redden, en er is woningnood”.  Tegelijkertijd bleek dat er wel veel moties werden ingediend om te doen alsof men begaan is met huidige bewoners.

Coalitie sorteert voor op sloop

Het is duidelijk dat de PVDA wethouder Balster zijn politieke lot verbonden heeft aan dit project. Dat bleek ook uit het feit dat de coalitiepartijen die eerder in de commissie twijfelden nu opeens fel voor waren. De trein dendert zodoende nog even door. Zo de verkiezingen in.

Aangenomen Moties

Onze moties waren van te voren weinig kansrijk omdat ze allemaal de wethouder opdracht gaven om opnieuw te beginnen of het huidige plan op zijn kop te zetten. Slechts eentje haalde het. Namelijk deze oproep om onafhankelijk onderzoek te doen naar de terugkeergarantie. Want hoe pakt deze garantie met allerlei extra voorwaarden nu precies uit?

Schaamlapmoties

De coalitiepartijen dienden een aantal moties in die eigenlijk alleen maar te kwalificeren zijn als “schaamlap” moties. Namelijk om nu achteraf van te gaan leggen dat de wijken kwaliteiten moeten hebben (D66) of de inspraak van kinderen in de buurt regelen ( Groen Links). Eerst sloop je alles wat er is, en dan ga je dit regelen en vraag je aandacht voor de sociale cohesie ( PVDA). Hypocriet.