Voorraadbeheer – een einde aan groei kamerverhuur en splitsingen.

In de commissie spreken we op 21 april weer over de woningmarkt in Den Haag. Onder andere komt daar weer het voorraadbeleid aan de orde. Nu leverde het voorstel van de wethouder ( Balster, PVDA) niet helemaal het juiste resultaat op. Juist de wijken waar al veel woningen gesplitst zijn komen er slecht vanaf. Immers 5% verkamering van een wijk met alleen grote woningen levert een lager getal op dan 5% verkamering in wijken met veel kleine woningen. De wijkvereniging Bezuidenhout kwam met een oplossing: Zij stellen voor de bevolkingsdichtheid per wijk mee te wegen. In de onderstaande kaart heb ik beide voorstellen verwerkt en kan je ook goed het verschil zien.

UPDATE: Tijdens de commissievergadering bleek een meerderheid van de commissie voor een verder onderzoek naar andere opties om ook recht te doen aan het effect van de bevolkingsdichtheid te zijn. Helaas hield wethouder Balster dat af. Als commissie ruimte hebben we hem een advies gegeven dit voorstel niet direct naar de gemeenteraad door te geleiden, maar eerst verder aan te passen. We zullen zien…