Na het overlijden van Dineke is de De Spinners opgeheven.


Heeft u vragen of wilt u aan de nabestaanden vertellen wat zij voor u betekende kan dat via postbus@timdeboer.org