All posts tagged surveillance

Maximum Security City

cctv-foto


Any society that would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and lose both. – Benjamin Franklin

Technology is a queer thing. It brings you great gifts with one hand, and it stabs you in the back with the other. – C.P. Snow

Kiezen we voor het stoere betonblok, het gietijzeren barokke bankje waar een vrachtwagen tegenaan kan rijden of laten we een hip bureau een gestileerd paaltje ontwerpen? Eigenlijk doet het er niet toe en is het slechts een kwestie van stijl. Als directe reactie op 9/11 worden gebouwen met verhoogd risico omgebouwd tot fort. Muren, hekken, paaltjes en afzettingen sluiten gebouwen van de omgeving af. Kostbare publieke ruimte gaat zo verloren. De betonblokken zijn de meest besproken exponenten van deze fortificatie. De effecten hiervan blijven echter beperkt tot de directe omgeving; de ingrepen veranderen de samenleving niet wezenlijk en zijn bovendien omkeerbaar.
De antiterreurmaatregelen die geen direct zichtbare gevolgen hebben, zijn veel bepalender voor de maatschappij. Deze ingrepen zijn overal van kracht en hebben een permanent karakter. Ze zijn bedoeld om vroegtijdig terroristen op te sporen en om aanslagen te voorkomen. Deze maatregelen gaan gepaard met uitbreiding van de bevoegdheden van de staat, die mensen in de gaten houdt terwijl zij nog geen strafbare feiten gepleegd hebben, die burgers het gebruik van de openbare ruimte ontzegt. Deze juridische aanpassingen gaan vergezeld met de inzet van nieuwe technologieën om dit vroegtijdig opsporen, volgen en ingrijpen mogelijk te maken. De rol en vormgeving van de publieke ruimte verandert en gebruikers worden gedegradeerd tot consumenten. Het artikel beschrijft deze veranderingen en geeft een aanzet voor nieuwe oplossingen die de stad versterken.

Read more…